Er was veel belangstelling voor de inloopavond die de gemeente had georganiseerd op 10 april. Alle partijen die gaan bouwen op de locatie van het oude Sportfondsenbad waren aanwezig om hun plannen te ontvouwen aan de buurt. Ook wij waren met onze Woongroep Randenbroek van de partij met mooie impressies

De ingebruikname van Amerena heeft plaatsgevonden in april van 2018. Dat betekent dat in 2018 de sloop is gestart, nadat hiervoor de voorbereidingen waren afgerond. Denk daarbij aan de noodzakelijke vergunningen en aanbesteding van het werk. De duur van de sloop wordt ingeschat op ongeveer 9 maanden, maar is onder meer afhankelijk