Maquette

Er was veel belangstelling voor de inloopavond die de gemeente had georganiseerd op 10 april. Alle partijen die gaan bouwen op de locatie van het oude Sportfondsenbad waren aanwezig om hun plannen te ontvouwen aan de buurt. Ook wij waren met onze Woongroep Randenbroek van de partij met mooie impressies van ons gebouw waarvoor we veel complimenten en belangstelling kregen. Deze maquette werd daar getoond en geeft een goed inzicht over de planontwikkeling op deze locatie.