Sloop Sportfondsenbad

De ingebruikname van Amerena heeft plaatsgevonden in april van 2018. Dat betekent dat in 2018 de sloop is gestart, nadat hiervoor de voorbereidingen waren afgerond. Denk daarbij aan de noodzakelijke vergunningen en aanbesteding van het werk. De duur van de sloop wordt ingeschat op ongeveer 9 maanden, maar is onder meer afhankelijk van bijvoorbeeld de aan te treffen asbest.

Na de sloop wordt de locatie bouwrijp gemaakt en het terrein ingericht. Gelijktijdig speelt de vervanging van de riolering en reconstructie van de Bisschopsweg. Dat vraagt afstemming, zodat de bereikbaarheid zo goed mogelijk is geregeld en de hinder voor omwonenden beperkt wordt.

De aannemer zal hiervoor een plan maken. Ook houdt de aannemer rekening met de te behouden bomen, de omliggende panden, én staat veilig werken en beperken van geluids- en stofoverlast voorop.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden krijgen wij meer informatie over de bereikbaarheid, de planning, fasering en duur van de werkzaamheden, het aanspreekpunt tijdens het werk, etc.