De ingebruikname van Amerena heeft plaatsgevonden in april van 2018. Dat betekent dat in 2018 de sloop is gestart, nadat hiervoor de voorbereidingen waren afgerond. Denk daarbij aan de noodzakelijke vergunningen en aanbesteding van het werk. De duur van de sloop wordt ingeschat op ongeveer 9 maanden, maar is onder meer afhankelijk